ניהול תזרים מזומנים

המשרד נותן שירותים ומענה מקיף ללקוחות בתחומי ראיית חשבון , ייעוץ ותכנון מס , הקמת חברות, הנהלת חשבונות, חשבות שכרובתחומים נרחבים ושונים של הפעילות העסקית.

ניהול תזרים מזומנים (Cash Flow) הוא אחד מגורמי המפתח המשמעותיים ביותר להצלחה או לכישלון בכל עסק.

תזרים המזומנים וחשיבותו

תזרים מזומנים הוא למעשה זרימת המזומנים אל העסק וממנו החוצה במהלך תקופה מוגדרת.

המזומן, הינו המניע את פעילותו של העסק ועל כן חשוב לנהלו בקפידה. ניהול תזרים מזומנים כושל יכול להביא, במקרה הכי גרוע לקריסה של העסק.

רווחים חשבונאיים ותזרים מזומנים זה לא אותו הדבר. חשוב להבין שגם עסקים רווחיים עלולים לקרוס, אם לאורך זמן יציגו תזרים מזומנים שלילי, במילים אחרות, המזומן שיוצאים מהעסק גבוהים מסכומי המזומן הנכנסים לעסק. הפקת חשבונית ורישום הכנסות משפיעים על הרווח, אך לא על תזרים המזומנים. הגבייה בפועל היא זו שתשפיע על תזרים המזומנים, כאשר בדרך כלל קיים פער זמן בין מועד המכירה לבין מועד הגבייה (אשראי לקוחות). לעיתים מכירות לא יהפכו לעולם למזומן אם הלקוח נקלע למצב של חדלות פירעון ומבחינת העסק לחוב מסופק או אבוד. יש להקפיד לשמור על תזרים מזומנים חיובי כדי לקיים פעילות עסקית תקינה.

בכדי להשיג תזרים מזומנים חיובי יש לנהל את תזרים המזומנים ביעילות ועל בסיס שוטף ובכך להקטין את הסיכוי להיקלע למשברים פיננסיים. לצורך כך יש לערוך מיפוי יסודי של המצב הפיננסי והתזרימי של העסק נכון למועד הבדיקה ולהכין תחזית תזרים מזומנים עתידית. את התחזית יש להשוות אל מול נתוני תזרים המזומנים בפועל ולטפל לאלתר בכל חריגה.

ניהול תזרים מזומנים בצורה יעילה ישפר את מצב מבחינה הפיננסית של העסק, יחזק את מעמדו, יצמצם את צריכת האשראי הבנקאי ויחסוך בעלויות מימון יקרות.

משרדנו מספק את שירותי הניהול של תזרים המזומנים לעסקים.