מענק לעצמאים בתקופת מגיפת קורונה

משרד האוצר הכריז על מענק לעצמאים ועסקים קטנים, כחלק מתוכנית החירום הכלכלית שגיבש המשרד בעקבות התפרצות הקורונה.

ריכזנו כאן את כל מה שצריך לדעת על המענק לעצמאים, בהתאם למידע אשר פורסם עד יום שלישי ה-31/3.

מי זכאי לקבל את המענק לעצמאים?

הקריטריונים לקבלת מענק לעצמאים ולעסקים קטנים בעקבות משבר הקורונה (לא סופי – ייתכן שעוד יחולו שינויים בקריטריונים):

 • עוסק פטור / מורשה – זכאים למענק עוסקים פטור או מורשים בלבד. חברות, עמותות ובעלי שליטה אינם זכאים למענק לעצמאים.
 • גיל העוסק – 20 ומעלה. שינוי מיום 2.4.2020.
 • הגשת דוחות שנתיים – העוסק הגיש דוחות שנתיים לשנת 2018, ואם החל לפעול בשנת 2019, עליו להגיש את דוחות 2019 בתוך 3 חודשים.
 • מועד תחילת פעילות – מי שפתח את העסק עד 1.9.2019. שינוי מיום 2.4.2020. למרות שלא היתה לו פעילות בשנת 2018 וישנה יכולת השוואה בין המחזור בין חודשים 3-4.2020 וחודשים 3-4.2019, יוכל לקבל את המענק, אם הוא עומד בתנאים לאחר הגשת דו"ח 2019.
 • הכנסה חייבת לשנת 2018 – סך הכנסתו החייבת של העוסק (כלומר הכנסה בניכוי הוצאות מותרות), בתוספת הכנסתו (אם יש) משכר דירה למגורים וקצבאות פטורות, הסתכם בשנת 2018 ב-240,000 ש"ח או פחות.
 • הכנסה חייבת של משק הבית בשנת 2018 – סך ההכנסה החייבת של משק הבית (שני בני הזוג) בשנת 2018, כשכירים ועצמאים גם יחד, לא עלה על 340,000 ש"ח ברוטו.
  דוגמא להמחשה: עצמאי שהכנסתו החייבת השנתית ב-2018 הייתה 150,000 ש"ח, ובת זוגו השכירה קיבלה בכל שנת 2018 שכר ברוטו של 200,000 ש"ח (כולל שווי רכב וכו'), אינו זכאי למענק, מכיוון שההכנסה המשותפת (ברוטו) הייתה גבוהה מ-340,000 ש"ח.
 • ראשית יש להירשם באתר רשות המיסים – באזור האישי: https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button
 • הגשת הצהרה באתר רשות המיסים – על מנת לקבל את המענק לעצמאים של חודש אפריל, יש להיכנס לאתר רשות המיסים ולהצהיר על שני הדברים הבאים:
  1. שהעסק היה פעיל ביום 29/02/2020.
  2. שאתם מעריכים, שבחודשים מרץ ואפריל 2020, תהיה לכם ירידה במחזור העסקאות של 25% לפחות, בהשוואה למחזור העסקאות שלכם בחודשים מרץ ואפריל 2019. במידה ודו"ח המע"מ של העוסק לחודשים מרץ ואפריל 2020 לא יראו ירידה של 25% לפות במחזור העסקאות, יידרש העוסק להחזיר את המענק.

משרדנו מחובר למערת שע"מ. ניתן לפנות למשרדנו לצורך בדיקת זכאות והגשת המענק.

להלן טבלת תרשים הזכאות למענק עד כה:

לתשובת לב: הנתונים טרם עברו חקיקה תקנות לשעת חירום ועשויים להשתנות. נכון ל-2.4.2020.