ייצוג לקוחות מול רשויות המס

בעת ההתקשרות מול הלקוח, אנו לוקחים על עצמנו את ייצוג הלקוח מול רשויות המס: מס הכנסה, משרד מע"מ והמוסד לביטוח הלאומי.

נטפל בצורה מקיפה מול הרשויות בכל דבר הרלוונטי, כגון: כלל מכתבים, הודעות, התראות, הרשאות והוראות אחרות שהנשלחים מרשויות אלו ויתקבלו במשרדנו.

עצם הגעת הוראות מהמוסדות למשרדנו, יאפשר לנו להגיב עליהם בצורה יסודית, יעילה ואחראית מבלי לערב את הלקוח או להטרידו.

משרדנו בקיא בנהלים ובפרוצדורות ברשויות המס, דבר המאפשר להקטין או לבטל את  הקנסות או חבויות.

עקב היכרותנו עם החוקים והתקנות נוכל להגן בצורה מיטבית על המיוצג.s