טפסים

טפסי מעמ

טפסי מס הכנסה

טפסי ביטוח לאומי

טפסים להגשת החזר מס לשכירים בעבור שנים הרלוונטיים

 • טפסי 106 (ממקום העבודה)
 • מסמכי הביטוח הלאומי – קצבת אבטלה, דמי לידה
 • שינוי סטאטוס
 • אישור הפקדות לקרנות וקופות גמל וכו'
 • טופס החזר מס לשכירים (טופס 135)
 • הכנסות אחרות
 • אישורים לגבי מקום מגורים
 • טפסי 161 בגין פיצויים
 • אישורים רפואיים
 • אישורים על ביטוח חיים או קופות גמל שלא שולמו במסגרת עבודה כשכיר
 • קבלות מקוריות על תרומות וכו'
 • יש לצרף לדו"ח גם את נתוני בן/בת הזוג מאחר ובדיקת הזכאות להחזר מס מתבצעת על הכנסת שני בני הזוג.