הצהרת הון

המשרד נותן שירותים ומענה מקיף ללקוחות בתחומי ראיית חשבון , ייעוץ ותכנון מס , הקמת חברות, הנהלת חשבונות, חשבות שכרובתחומים נרחבים ושונים של הפעילות העסקית.

מהי הצהרת הון?

מדי מספר שנים מתבקש כל עצמאי למלא הצהרת הון, בעלי העסקים מבלבלים בין המונחים "דו"ח שנתי" או "הצהרת הון". דו"ח שנתי מוגש אחת לשנה ובו מפרטים את ההכנסות בשנת המס בגינה מוגש הדו"ח, ואילו הצהרת הון הינה דו"ח שנדרש אחת למספר שנים, בדרך כלל בין שלוש לחמש שנים.

מהות הצהרת ההון

מבחינת רשויות המס מהווה הצהרת ההון אמצעי לבדיקת הדיווחים השנתיים של העצמאים על-ידי השוואת הון בין שתי תקופות. ההשוואה מתייחסת להכנסות נטו, הוצאות מחיה, השקעות, רכישת נכסים עסקיים ופרטיים וכן הוצאות מהותיות אחרות שעמד בהן הנישום – כך ניתן לעמוד על נכונות הדיווחים (דוחות שנתיים שהוגשו) בין התקופות. פסקי דין רבים דנו בשומות שהוצאו על ידי רשויות המס לנישומים בגין מה שנקרא "הפרשי הון". כלומר, כאשר פקיד השומה ערך השוואה בין שתי הצהרת הון, הוא מצא במקרים רבים כי קיים חוסר הכנסות או מקורות להסבר על גידול ההון בתקופה הנבדקת. (הלבנת הון)

חוסר כזה יכול לנבוע מהכנסות שלא הוצהרו, אבל גם מטעויות שבוצעו עקב מילוי לא נכון של הצהרת ההון או שכחה של מקורות כספיים כגון קבלת מתנות, הלוואות או חוסר דיווח על נכסים שמומשו בתקופה שבין ההצהרות.

שלבי הכנת הצהרת הון

הכנת הצהרת הון הינה משימה המורכבת ממספר שלבים, שאין לדלג עליהם. שיפר מביא כמה טיפים עימם תוכלו להגיע רגועים לפקיד השומה.

לערוך את רשימת כל הרכוש של בעל העסק, הרשום על שמו וילדיו.
להכין השוואה בין שתי הצהרות אחרונות, על מנת למצוא עקבות וסימנים למימוש או קניית רכוש שלא דווחו.
לערוך את השוואת ההון ולראות אם דיווחי ההכנסות תואמים את השינוי בהון שחל בין התקופות.
במקרה של הפרשים, יש לאתר את הסיבות לכך שכן, הצהרת הון שתוגש ללא בדיקה כזו וללא הסברים מתאימים, תחויב בסכומים גבוהים של מס, עקב אי מתן הסברים נאותים על הפרשים שנתגלו בהון.

מומלץ מאוד לא לקחת סיכונים מיותרים ולהיעזר ברואה חשבון מנוסה לצורך הגשת הצהרת הון. לטיפול אמין ומקצועי בהגשת הצהרת הון – המשרד שלי כאן לשירותכם!