הצהרת הון

מדי מספר שנים מתבקש כל עצמאי למלא הצהרת הון.

מבחינת רשויות המס מהווה הצהרת ההון אמצעי לבדיקת הדיווחים השנתיים של העצמאים, על-ידי השוואת הון בין שתי תקופות ובדיקת נכונות הדיווחים (דוחות שנתיים שהוגשו) בין התקופות.

פסקי דין רבים דנו בשומות שהוצאו על ידי רשויות המס לנישומים בגין מה שנקרא הפרשי הון, שהם מצבים שבהם פקיד השומה ערך השוואה בין שתי הצהרת הון ולא מוצא מקורות להסבר על גידול ההון בתקופה הנבדקת.

חוסר כזה יכול לנבוע מהכנסות שלא הוצהרו, אבל גם מטעויות שבוצעו עקב מילוי לא נכון של הצהרת ההון או שכחה של מקורות כספיים כגון קבלת מתנות, הלוואת או חוסר דיווח על נכסים שמומשו בתקופה שבין ההצהרות.

מומלץ מאוד לא לקחת סיכונים מיותרים ולהיעזר ברואה חשבון מנוסה לצורך הגשת הצהרת הון.

לטיפול אמין ומקצועי בהגשת הצהרת הון – המשרד שלי כאן לשירותכם!