הדרכה והכוונה

דבר הכי חשוב בפתיחת עסק חדש הינו הדרכה והכוונה לניהול נכון ויעיל של העסק.

בעת קבלת לקוח חדש למשרדנו, תתקיים פגישה בהם יוצגו ויפורטו נושאים בהם חייב לתת דגש כל בעל עסק מתחיל.

– ספרי החשבונות של עצמאי/חברה/עמותה/שותפות לנהל לצורך מס הכנסה ובהתאם לכללי ניהול ספרים כחוק.

– כיצד להוציא חשבוניות, קבלות ומסמכים נוספים הדרושים וייחודיים לפי אופי העסק. (עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה וכו').

– פירוט ומתן רשימה מפורטת של הוצאות המוכרות.

– נושא של ניכוי מס במקור מהספקים.

– החשיבות של דוח תזרים מזומנים.

– בניית תקציב לעסק ותכנון מס המתאים לעסק.

– חשיבות של חסכון לפנסיה.

– תהליך העסקת העובדים.

הפגישה מתקיימת בחודש ראשון לפתיחת העסק.